عمل بريدن قطعه اي از تصوير و حذف قسمتهاي ديگر آن، به طور كلي Crop نام دارد. در همه نرم افزارهاي گرافيكي و ويرايش عكس اين گزينه وجود دارد و به وسيله آنها ميتوان تكه اي از تصوير را به عنوان تصوير اصلي قرار داد. اما در نرم افزار Paint كه به طور پيش فرض در تمام ويندوزها نصب ميشود اين گزينه به شكل مستقيم موجود نيست! شايد براي شما نيز پيش آمده باشد كه قصد Crop تصويري را داشته باشيد و مجبور هستيد براي اينكار ساده نرم افزاري سنگيني نظير فتوشاپ را باز كنيد. اما ديگر نيازي به اينكار نيست، چون با ترفند ساده كه هم اكنون براي شما بازگو خواهيم كرد ميتوانيد توسط خود نرم افزار Paint عمليات Crop را صورت دهيد.

بدين منظور:

تصوير مورد نظر خود را از طريق File > Open در برنامه و يا راست كليك بر روي عكس و انتخاب Open With > Paint باز كنيد.

سپس در نواز ابزار كناري برنامه، ابزار Select (دومين ابزار به شكل يك مستطيل نقطه چين) را انتخاب نماييد.

حال به وسيله موس در تصوير قسمتي كه قصد Crop كردن يا بريدن آن را داريد را انتخاب كنيد.

پس از انتخاب قطعه مورد نظر، از منوي Edit گزينه Copy را انتخاب نماييد (يا از كليدهاي تركيبي Ctrl+C استفاده كنيد).

حالا بايستي از منوي File بر روي گزينه New كليك كنيد تا يك فايل جديد باز شود.

اكنون از منوي Edit اينبار گزينه Paste را انتخاب نماييد (يا از كليدهاي تركيبي Ctrl+V استفاده كنيد).

خواهيد ديد كه تكه عكس انتخابي شما وارد ميشود.

ميتوانيد اكنون با استفاده از File > Save as تصوير بريده شده خود را به شكل مستقل ذخيره كنيد.

اما اگر تصويرتان كوچك بود و پس از وارد شدن فضاي سفيد پشت زمينه را در كنار و پايين آن احساس ميكنيد، ميتوانيد به سادگي اين پشت زمينه را حذف كنيد تا تنها تصويرتان باقي بماند.

براي اينكار در گوشه پايين سمت راست مستطيل سفيد پيش زمينه، نقطه آبي رنگي را مشاهده ميكنيد.

كافي است اين نقطه آبي را به وسيله موس گرفته و به طرف تصويرتان بكشيد تا هر اندازه كه دوست داريد پشت زمينه كوچك و مناسب سايز عكس شما شود.

به نقل از ترفندستان