تايپ نمودن 180 حرف در يك دقيقه شايد براي شما يك رويا تلقي شود ، اما بايستي بدانيد اگر مهارت تايپ 10 انگشتي را فرا بگيريد ميتوانيد با سرعتي بيش از 5 برابر ساير كاربران عادي تايپ نماييد و با اين مقدار حروف در دقيقه متون خود را تايپ كنيد. اين مهارت را ميتوان بسيار گرانبها دانست چرا كه در دنيايي كه با سرعت رو به مجازي سازي ميرود داشتن چنين توانمندهايي بسيار با ارزش است. تايپ 10 انگشتي يك مهارت است كه با اندكي تمرين و ممارست ميتوانيد به آن دست يابيد. در اين ترفند قصد داريم چندين روش گوناگون كه باعث ايجاد يك روند رو به رشد براي فراگيري تايپ 10 انگشتي ميشود را براي شما بازگو نماييم. با دقت به كيبورد نگاه كنيد. دو تا از دكمه هاي صفحه كليد بر روي خود برجستگي هاي كوچكي دارند كه وجود آنها به شما كمك مي كند تا موقعيت اين دو دكمه را حتي در تاريكي يا بدون نگاه كردن نيز بتوان پيدا كرد. دكمه هاي مذكور، حروف F و J مي باشند. انگشت اشاره دست راست خود را روي حرف F و انگشت اشاره دست چپتان را روي حرف J بگذاريد

دو انگشت سبابه خود را روي دكمه Space مستقر نموده و 6 انگشت باقيمانده را به ترتيب روي دكمه هاي كنار حروف F و J بگذاريد (البته بدون فشردن دكمه ها). با مستقر شدن دستتان در اين حالت، موقعيت تمامي ديگر كليدها، نسبت به اين 8 كليد رديف وسط، قابل پيدا كردن مي باشد.

حال، براي تايپ كردن، هر كليدي را كه مي خواهيد فشار دهيد بايد از ميان 8 انگشت رديف وسط، فقط يك انگشت كه به آن دكمه نزديكتر است از جاي خود بلند شده، كليد مذكور را فشرده و دوباره به جاي خود بازگردد. پس از بازگشت انگشت به موقعيت اوليه، انگشت بعدي جهت فشردن دكمه بعدي از جاي خود بلند شده، دكمه را فشرده و به جاي خود باز مي گردد. همينطور، هر دكمه اي را كه مي خواهيم فشار دهيم، فقط يك انگشت براي فشردن آن از جاي خود حركت كرده، آن كليد را فشرده و دوباره به جاي خود باز مي گردد.

در شروع كار، ممكن است اجراي اين روش، كمي برايتان دشوار بوده و يا احساس كنيد، روش كندي است، اما فراموش نكنيد كه به مرور زمان آنقدر در اين كار ماهر خواهيد شد كه سرعت نوشتنتان با صفحه كليد چندان فرقي با سرعت نوشتن با خودكار نخواهد داشت.


كليات ماجرا همين بود، اما يادتان باشد كه ميزان سرعت و مهارت شما در تايپ كامپيوتري فقط و فقط بستگي به ميزان تمرين و تجربه تان خواهد داشت. چنانچه زماني برسد كه بتوانيد 180 حرف در دقيقه تايپ كنيد (با احتساب كسر 5 حرف به ازاي هر غلط) ، يعني شايستگي دريافت مدرك بين المللي اين رشته را داشته و از نظر سازمان فني و حرفه اي كشور، يك تايپيست حرفه اي به شمار مي آييد. پس اگر اين مهارت را فرا گرفته ايد بايستي به خود بباليد.

به ياد هم داشته باشيد مدت دوره آموزش تايپ حرفه اي، به طور معمول در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي 4 ماه است كه گاهي بيشتر نيز مي شود. اما جهت آموزش اين مهارت به افرادي كه واقعأ انگيره و پشتكار يادگيري آن را داشته باشند، يك جلسه نيز كافي بوده و بعد از آن در صورتي كه تمرين مرتب و مكرر كنند، به مرور زمان در حد تايپيست هاي حرفه اي آموزش ديده ظاهر خواهند شد.

متن فوق ، محتواي يك دوره 4 ماهه را در يك جلسه آموزش مي دهد، پس در صورت ياد نگرفتن از خودتان نا اميد نشويد. تجربه نشان داده است از هر سه نفري كه توضيحات فوق برايشان بازگو شده، يك نفر واقعأ تايپيست شده است. چه بسا از ميان سه نفر بعدي، آن يك نفر شما باشيد!

به نقل از ترفندستان