يكي از قابليت هاي كاربردي كه در نرم افزار Microsoft Word بر روي كليه نسخه ها وجود دارد لغت نامه انگليسي است كه تقريبأ بسياري از كاربران از آن استفاده نميكنند. توسط اين لغت نامه شما ميتوانيد به كلمات مترادف و يا متضاد هر واژه انگليسي كه تايپ ميكنيد پي ببريد و در صورت نياز واژه معادل را جايگزين آن كنيد. در اين ترفند به نحوه استفاده از لغت نامه Microsoft Word ميپردازيم.

بدين منظور:

نرم افزار Microsoft Word را اجرا كنيد.

سپس متن انگليسي خود را تايپ نموده يا آن را از روي يك فايل فراخواني كنيد.

اكنون واژه مورد نظر خود را توسط ماوس انتخاب نماييد.

حال بر روي آن راست كليك كرده و Synonyms را انتخاب كنيد.

در صورتي كه واژه شما معادلي داشته باشد در منوي باز شده در جلوي Synonyms ميتوانيد آن را انتخاب نماييد.

متضادهاي واژه نيز در صورت وجود با عبارت (Antonyms) مشخص شده است.

همچنين براي فراخواني واژه هاي مرتبط ديگر به واژه انگليسي شما كافي است پس از راست كليك و ورود به Synonyms، گزينه آخر يعني Thesaurus را انتخاب كنيد.

خواهيد ديد كه پنل جديد در سمت راست برنامه باز ميشود و ليست كليه واژه هاي مرتبط نمايش داده ميشود.

مجددأ با راست كليك بر روي هر يك و انتخاب Insert ميتوانيد آنها را جايگزين واژه موجود خود نماييد.

به نقل از ترفندستان