فتوای مراجع تقلید درباره ارتباط با نامحرم در فضای مجازی آیت الله ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعیان در پاسخ به حکمچت دختر و پسر نامحرم، در جلد 3 استفتائات جدید می گوید: «این گونه ارتباط‌ها غالباً منشأ مفاسدى می‌شود، جایز نیست.» دفتر رهبر معظم انقلاب نیز در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیاچت کردن با جنس