خوشا آنان که قبل از تانگو مــردندبدون لاین و واتساپ جان ســپردندخوشا آنان که در وایبر نرفتـــــــندبه دور از فیس‌بوک در خاک خفتندهمان هایی که از تانگو بریــــــدندز اینترنت به اونترنــــــــت پریدندهمان هایی که یک فــــایلم نداشتندکامنت عشق بر عالـــــــــم نوشتندهمان هایی که خیلی کـــار درستندبه این پست مجـــــ